Sanne Luna foundation

Doneer nu!

AfrikakidsAfrika Kameroen  Er wonen 23.739.218 (2015) mensen in Kameroen, inwoners van Kameroen worden Kameroeners genoemd. Daarvan is bijna 8 miljoen onder de 18 jaar en bijna 2,5 miljoen onder de 5 jaar. De levensverwachting is 48 jaar, een stijging van twee jaar in vergelijking met 30 jaar geleden. Het sterftecijfer in Kameroen is 17 per 1000 inwoners en het geboortecijfer 35 per 1000 inwoners.Ongeveer de helft leeft op het platteland, de andere helft in de steden.Er worden 79% van de kinderen geregistreerd bij de geboorte (2000). Op het platteland gaat het om 58%, in de stedelijke gebieden om 86%. Ongeveer de helft van de kinderen (tussen 5 en 14 jaar) doet aan kinderarbeid. Voor de kinderen tot 11 jaar, betekent dit dat ze 28 uur per week moeten werken. Voor de leeftijdscategorie 12-14 jaar bedraagt de werkweek 42 uur.

ECONOMIE Kameroen heeft net als andere Afrikaanse landen te maken met een stijgende armoede. Meer dan 50% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. De economie steunt vooral op de landbouw. Naast voedingsgewassen zoals maïs, bonen en sorghum voor eigen gebruik, telen ze tevens koffie, katoen, rubber, bananen en cacao voor de export. Maar net nu zijn er dalende prijzen voor deze goederen, waardoor de economie achteruit gaat.

GEZONDHEID De gezondheidszorg in Kameroen is voor velen onbetaalbaar. Sociale verzekeringen bestaan er niet. Daarom speelt de traditionele geneeskunde nog steeds een belangrijke rol. In de meeste ziekenhuizen moet je bovendien betalen voordat een dokter of verpleger je gezondheid controleert

ONDERWIJS Kameroen doet het, in vergelijking met andere Afrikaanse landen, niet slecht op vlak van onderwijs. Meer en meer kinderen van 15 jaar en ouder leren lezen en schrijven.

Om ervoor te zorgen dat er een goede toekomst is voor deze kinderen, willen we met de Sanne Luna Foundation samenwerken met de stichting Babungo en een aantal projecten ondersteunen.
Doel is met deze projecten kinderen een kans te geven te bouwen aan hun toekomst. Naast onderwijs willen ook graag ons steentje bijdragen wat betreft gezondheid van deze kinderen. Dit doen we door financieren van jaarlijkse medische check voor kinderen. Als derde speerpunt richten wij ons op het ontwikkelen van ondernemerschap van kinderen ná de middelbare school.

Op onze pagina “projecten” leest u meer over ieder project afzonderlijk.

Helpt u ons ook mee? Doneer dan op bankrekeningnummer NL75TRIO0254849989
t.n.v. Sanne Luna Foundation Leeuwarden.

IEDER KIND VERDIENT EEN TOEKOMST!Afrikaans kindje